(1)
Ummah, U. K. .; Munir, A. . Kompetensi Pedagogik Guru Dalam Melaksanakan Pembelajaran Tematik Di Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Hidayah Tegalsari Banyuwangi. JPE 2019, 1, 31- 48.