Ummah, Ulfi Khoirotul, and Akhmad Munir. 2019. “Kompetensi Pedagogik Guru Dalam Melaksanakan Pembelajaran Tematik Di Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Hidayah Tegalsari Banyuwangi”. EDUCARE: Journal of Primary Education 1 (1):31- 48. https://doi.org/10.35719/educare.v1i1.6.