[1]
F. . Laili and P. T. . Barata, “Penanaman Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Madrasah Ibtidaiyah ”, JPE, vol. 2, no. 1, pp. 59-74, Jun. 2021.