[1]
U. K. . Ummah and A. . Munir, “Kompetensi Pedagogik Guru dalam Melaksanakan Pembelajaran Tematik Di Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Hidayah Tegalsari Banyuwangi”, JPE, vol. 1, no. 1, pp. 31- 48, Dec. 2019.